KITA ADALAH SEBAHAGIAN DARI MEKANISMA DALAM ALAM SEMESTA INI

  MINDA   |   FIZIKAL   |   KEROHANIAN   |   ALAM   |   ARTIKEL

  TubuhDanAlam

  Minda seharusnya selaras dengan fungsi alam semesta.
  Tubuh pula seharusnya selaras dengan pergerakan alam semesta.
  Tubuh dan minda harus terikat menjadi satu.
  Bersatu dengan alam semesta...

  Kerana Alam ini diciptakan di atas sistem yang telah ditetapkan, di situlah kunci segalanya.

  Masuk

  INSAN ADALAH ALAM YANG KECIL DAN ALAM ADALAH INSAN YANG BESAR (Prof. H.Abdul Malik K.A - Hamka)